Rørlager

At genfinde rørstumper er et kendt problem i tætnings branchen. Når lageret kommer over en kritisk størrelse, kan det være nemmere at producere et nyt rør, end det er at lede efter en stump, som kan være på lager. Lagerværdien af et rørlager med lav omsætning er som regel langt over udgifterne til en rørlager database.

Rørlageret fungerer ved at eksisterende rørstumper registreres i en database, hvorefter rørstykker kan genfindes ved produktionsforberedelsen.

Rørlageret kan evt. kombineres med produktions forberedelses programmet, så rør stumper automatisk foreslås ved tegningsudprintningen.